Logo

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Հեղինակ
Նաիրա Պողոսյան
12:57 / 27.04.2023LifeTech
null

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները ապրիլի 27-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 2.41%-ով և կազմել 11,236,431.68 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 2.12%-ով և կազմել 29,009.97 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 1.72%-ով և կազմել 1,899.45 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.065450278 (-0.44%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 1.59%-ով և կազմել 118.15 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.004071095 (-3.68%):

BitDAO-ի (BIT) փոխարժեքն աճել է 0.07%-ով և կազմել 0.499768 դոլար, BIT/BTC փոխարժեքը՝ 0.000017221 (-2.05%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքը նվազել է 1.18%-ով և կազմել 0.463691 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.000015978 (-3.27%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքը նվազել է 1.90%-ով և կազմել 89.09 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.003069702 (-3.99%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքը նվազել է 1.61%-ով և կազմել 332.89 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.011470422 (-3.70%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքը նվազել է 0.47%-ով և կազմել 0.079790 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000002749 (-2.59%):