Ճիշտ հայերեն - VNews
 • Ճիշտ հայերեն

Quiz. գտի՛ր ավելորդ բառը [հոմանիշներ]

 • 143

Հունական փոխառությունները հայերենում [918 բառ]

 • 77

QUIZ. ստուգեք հայերենի ուղղագրությունը

 • 5557

Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը…

 • 96

Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը…

 • 267

Հայկական դարձվածքներ. QUIZ

 • 298

Ճիշտ հայերեն. Բառաձևեր և կապակցություններ

 • 3304

Ամանո՞ր, թե՞ ամանօր. ճիշտ հայերեն

 • 217

Ճիշտ հայերեն. միաժամանակ և միառժամանակ

 • 145

QUIZ. Ճիշտ հայերեն

 • 5031

Օրվա բառը. Մոբիլիզացիա

 • 115

10 արցախյան ասույթ [ֆոտոշարք]

 • 381

Թուրքերենից փոխառություններն ու դրանց հայերեն համարժեքները

 • 2824

[գյոռբագյոռ] բառի բացատրություն

 • 24869

Օգտագործեք հայկական տեղանուններ

 • 422

ՈՐ և ՈՐՊԵՍԶԻ [որը որ դեպքում կիրառել]․ Լեզվի կոմիտեն է պարզաբանում

 • 8859

Ճիշտ հայերեն. որ և որպեսզի շաղկապների կիրառության մասին

 • 245

«Ջան» բառի մասին. նշանակությունը, ծագումնաբանությունը

 • 633

ԱՅԼԵՒՍ բառի սխալ կիրառությունները…Պարզաբանում է Դավիթ Գյուրջինյանը

 • 1085

Գուշակիր բառի իմաստը

 • 2932

Ամենատարածված դժվարությունները և դրանց հաղթահարումը անգլերեն սովորելիս [խորհուրդներով օգնում է Լուսինե Հայրապետյանը]

 • 2394

ՏՆԻ՞Ց, ԹԵ՞ ՏԱՆԻՑ․ [Լեզվի կոմիտեի նախագահն է պարզաբանում]

 • 2333

QUIZ. ստուգեք ձեր հայերենը

 • 7300

Վ ածանցով սխալ բայաձևերի մասին [ճիշտ ու սխալ հայերեն]

 • 6289
 • Էջ:

of 3