fbpx
 • Ճիշտ հայերեն

օտար բառերի հայերեն համարժեքները [Լեզվի կոմիտեն հորդորում է խոսել հայերեն]

 • 130

«մոտ» բառի ճիշտ և սխալ գործածության մասին

 • 85

թուրքերենից փոխառություններ հայերենում

 • 507

հայերեն բառեր, որ փոխառնված են պարսկերենից [ժամ, սև, մոմ, փիղ, ապակի, ազգ և այլն]

 • 3458

անալի, թե՞ ալանի. որը ինչ է նշանակում [բացատրություն]

 • 1668

նա, որ [թե] նա, ով /բացատրություն/

 • 584

սնանկանալ, թե՞ սննկանալ. ո՞րն է ճիշտ [բացատրություն]

 • 732

բարձունք, թե՞ բարձՐունք. ո՞րն է ճիշտ

 • 1748

ուՂորդել, թե՞ ուՂՂորդել. ո՞րն է ճիշտ

 • 2429

գործ անել, կատարել, թե՞ իրականացնել.

 • 415

«մարդը, որ», թե՞ «մարդը, ով» [բացատրություն. Լեզվի կոմիտե]

 • 1796

ի օգուտ… ի շնորհիվ… արդյո՞ք ճիշտ ենք օգտագործում այս բառերը

 • 1622

հեռուստացույցե՞ր, թե՞ հեռուստացույցՆեր. ո՞րն է ճիշտը [բացատրություն]

 • 755

Ակնո՞ց, թե՞ ակնոցներ. ո՞րն է ճիշտ [բացատրություն]

 • 789

ոչ մե՞կ, թե՞ ոչ մեկը. որն է ճիշտ [բացատրություն]

 • 1121

Ե՞տ, թե՞ հետ. ո՞րն է ճիշտ

 • 1398

Հայկական եթերի «լավագույն» սխալները. առանձնացրել է Լեզվի կոմիտեն

 • 5789

«Սերը ԴԱ մի հրաշք է», «Կապույտը ԴԱ իմ սիրած գույնն է». մակաբույծ բառեր, որ փչացնում են հայերենը

 • 1510

ՓաԽչե՞լ, թե՞ փաՂչել. հայերենի տարածված սխալները

 • 1625

Վաղորդայն — վաղորդյան. կա՞ տարբերություն այս բառերի միջև [բացատրություն]

 • 1824

Բազմիցս – բազմիցս անգամ. ո՞րն է ճիշտ

 • 878

Հավակնոտ — հավակնորդ. որը որտեղ և երբ կիրառել

 • 1002

Բացօթյա՞, թե՞ բացօդյա [բացատրություն]

 • 5653

Մեղանչել = մեղք գործե՞լ, թե՞ զղջալ [բացատրություն]

 • 3893
 • Էջ:

of 2