Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը… - VNews

Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը…

kapakcutyunnn min - Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը…

Մենք կրկին ուսուցողական նյութ ունենք ձեզ համար. այսօր առանձնացրել ենք ամենատարածված սխալ կիրառություններից ևս մի քանիսը:

 

 

Սխալ է. դեպի նրան

Ճիշտ է. դեպի նա

 

Սխալ է. իմ մոտ, իմ վրա, իմ համար

Ճիշտ է.ինձմոտ, ինձվրա, ինձհամար

 

Սխալ է. աշակերտներից մի մասը

Ճիշտ է. աշակերտների մի մասը

 

Սխալ է. ծանոթանալ ձեռքբերումների հետ

Ճիշտ է. ծանոթանալ ձեռքբերումներին

 

Սխալ է. զգացնել տալ, սպասեցնել տալ

Ճիշտ է. զգալ տալ, սպասել տալ

 

Սխալ է. խոչընդոտել աշխատանքին

Ճիշտ է. խոչընդոտել աշխատանքը

 

Սխալ է. իրենից ներկայացնում է մեծ նախագիծ

Ճիշտ է. մեծ նախագիծ է

 

Սխալ է. նա հանդիսանում է գրող

Ճիշտ է. նա գրող է

 

Սխալ է. անհրաժեշտ է, որպեսզի

Ճիշտ է. անհրաժեշտ է, որ

 

Սխալ է. հագնել գլխարկ, ակնոց…

Ճիշտ է. դնել գլխարկ, ակնոց…

 

Սխալ է. նվագել դաշնամուրին

Ճիշտ է. նվագել դաշնամուր

 

Սխալ է. բավարարել պահանջներին

Ճիշտ է. բավարարել պահանջները


Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը…

Հայկական դարձվածքներ. QUIZ

Ճիշտ հայերեն. Բառաձևեր և կապակցություններ

Ամանո՞ր, թե՞ ամանօր. ճիշտ հայերեն

Ճիշտ հայերեն. միաժամանակ և միառժամանակ

Թուրքերենից փոխառություններն ու դրանց հայերեն համարժեքները

Ճիշտ հայերեն. որ և որպեսզի շաղկապների կիրառության մասին

Եվս 50 օտար բառերի հայերեն համարժեքներ

«Առթիվ» և «կապակցությամբ» բառերի գործածության մասին…

Խոսենք հայերեն. 50 օտար բառերի հայերեն համարժեքներ

ԱՅԼԵՒՍ բառի սխալ կիրառությունները…Պարզաբանում է Դավիթ Գյուրջինյանը

ՏՆԻ՞Ց, ԹԵ՞ ՏԱՆԻՑ․ [Լեզվի կոմիտեի նախագահն է պարզաբանում]

QUIZ. ստուգեք ձեր հայերենը

Բառազույգեր. ճիշտ կիրառություն

կույս բառի ծագումն ու իմաստը գրաբարում

շնորհակալ եմ քեզ, թե՞ շնորհակալ եմ քեզանից [ո՞րն է ճիշտ]