Ճիշտ հայերեն. Բառաձևեր և կապակցություններ - VNews

Ճիշտ հայերեն. Բառաձևեր և կապակցություններ

.jpg - Ճիշտ հայերեն. Բառաձևեր և կապակցություններ

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտը հորդորում է խուսափել առավել տարածված հետևյալ սխալներից և գործածել ճիշտ ձևերը։

Բառաձևեր

սխալՃԻՇՏ
ընդհակառակ, ընդամենընդհակառակը, ընդամենը
ոչ մեկոչ մեկը
պատճե – պատճեն – պատճեներպատճեն- պատճենը- պատճեններ
ֆիդային, ֆիդայիններֆիդայի, ֆիդայիներ
սպաեր, սպիեր, շտաբեր, բրենդեր

 

սպաներ, սպիներ, շտաբներ, բրենդներ
որոշները

 

որոշ  մարդիկ, որոշ  իրեր

 

ամենալավագույնլավագույն
չորսը, հինգը, վեցը, յոթը, ութը (գիրք)չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ (գիրք)
կապնվել (ինչ-որ մեկի հետ), խաբնվելկապվել, խաբվել
բռնվել (ինչ-որ բանից)բռնել

 

թռնել, փախնել, կպնելթռչել, փախչել, կպչել
փախչեցի, թռչեցի, կպչեցի

 

փախա, թռա, կպա
կորեց, կորչեցկորավ
դառա, դառար, դառանքդարձա, դարձար, դարձանք
կարամ, կարաս, կարակարող եմ, կարող ես, կարող է
գովալ, խոսալ, ծիծաղալ

 

գովել, խոսել, ծիծաղել
խոսացնել, ծիծաղացնել, նստացնել, քնացնել

 

խոսեցնել, ծիծաղեցնել, նստեցնել, քնեցնել
մոտեցրեցի, նստեցրեցիր, հասցրեցին

 

մոտեցրի, նստեցրիր, հասցրին
սյունյակ, աղյուսյակ, պայուսյակսյունակ, աղյուսակ, պայուսակ
հույսով եմհուսով եմ
վիրաբուժ, հոգեբուժ, ակնաբուժվիրաբույժ, հոգեբույժ, ակնաբույժ
ավելնորդ, կանանչի, անձեռնոցիկավելորդ, կանաչի, անձեռոցիկ
դարտակ, բալանիդատարկ, բանալի
դաստիրակ, գնհատելդաստիարակ, գնահատել
բարյացկամ, անբարյացկամբարյացակամ, անբարյացակամ
ընտանեական, պատանեական, հարսանեականընտանեկան, պատանեկան,  հարսանեկան
թույլատվությունթույլտվություն
ներեղություններողություն
հաշվանդամհաշմանդամ
տարեկետումտարկետում
ողջյունել, ողջույնելողջունել
էլեկտրոէներգիա, էլեկտրոցանցէլեկտրաէներգիա, էլեկտրացանց
նախագա – նախագան – նախագայինախագահ – նախագահը – նախագահի
բարձրունքբարձունք

 

Կապակցություններ

                    սխալ                 ՃԻՇՏ

 

իմ մոտ, իմ վրա, իմ համար

 

ինձ մոտ, ինձ վրա, ինձ համար
իրեն հետ, իրեն մոտ

 

իր հետ, իր մոտ
բացառությամբ ձեր դասարանից

 

բացառությամբ ձեր դասարանի
դեպի նրան

 

դեպի նա
ինչու համար

 

ինչի համար
ուսանողներից մի մասը

 

ուսանողների մի մասը
սիրահարվել աղջկա վրա

 

սիրահարվել աղջկան
ծանոթանալ ձեռքբերումների հետ

 

ծանոթանալ ձեռքբերումներին
հանձինս քեզ

 

հանձին քեզ
հանձին ձեզ

 

հանձինս ձեզ
լողանալ ծովում

 

լողալ ծովում
կարամ ասեմ

 

կարող եմ ասել
նորից եմ կրկնում

 

կրկնում եմ
զգացնել տալ

 

զգալ տալ
սպասեցնել տալ

 

սպասել տալ
երկու հատ գիրք

 

երկու գիրք
դավաճանել հայրենիքը

 

դավաճանել հայրենիքին
բավարարել պահանջներին

 

բավարարել պահանջները
նվագել դաշնամուրի վրա

 

նվագել դաշնամուր
խոչընդոտել աշխատանքին

 

խոչընդոտել աշխատանքը
տեղյակ լինել նրա քայլերի մասին

 

տեղյակ լինել նրա քայլերին
հագնել գլխարկ, ձեռնոց, մատանի, ակնոց

 

դնել գլխարկ, ձեռնոց, մատանի, ակնոց
Ազգային ժողովը դա օրենսդիր մարմին է

 

Ազգային ժողովը օրենսդիր մարմին է
Բանը նրանում է

 

Բանն այն է
Ինչպես է անունդ

 

Անունդ ինչ է
Իրենից ներկայացնում է խոշոր կազմակերպությունԽոշոր կազմակերպություն է
Անհրաժեշտ է, որպեսզի

 

Անհրաժեշտ է, որ
Գտնում եմ, որԿարծում եմ, որ

 

Նա հանդիսանում է գրող

 

Նա գրող է

 


Ճիշտ հայերեն. միաժամանակ և միառժամանակ

Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը…

Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը…

Հայկական դարձվածքներ. QUIZ

Ամանո՞ր, թե՞ ամանօր. ճիշտ հայերեն

Թուրքերենից փոխառություններն ու դրանց հայերեն համարժեքները

Ճիշտ հայերեն. որ և որպեսզի շաղկապների կիրառության մասին

Եվս 50 օտար բառերի հայերեն համարժեքներ

«Առթիվ» և «կապակցությամբ» բառերի գործածության մասին…

Խոսենք հայերեն. 50 օտար բառերի հայերեն համարժեքներ

ԱՅԼԵՒՍ բառի սխալ կիրառությունները…Պարզաբանում է Դավիթ Գյուրջինյանը

ՏՆԻ՞Ց, ԹԵ՞ ՏԱՆԻՑ․ [Լեզվի կոմիտեի նախագահն է պարզաբանում]

QUIZ. ստուգեք ձեր հայերենը

Բառազույգեր. ճիշտ կիրառություն

կույս բառի ծագումն ու իմաստը գրաբարում

օտար բառերի հայերեն համարժեքները [Լեզվի կոմիտեն հորդորում է խոսել հայերեն]