fbpx
    • Մշակույթ Vnews

      Մշակութային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից

I’m Thomas Anders, and I…

When I was 18 years old …  my 3rd balad “Es war die Nacht der ersten Liebe” was released by CBS!

Modern music… is ageless.

Today people love…  all the Modern Talking classics.

Dieter Bohlen … in 2006, included a secret message in his song “Bizarre Bizarre” when played backwards: “There will never be an end to Modern Talking”, implying the music of Modern Talking will live forever

It was possible in the 1980՛s to…  have great 80’s music.

And now… you can still win, if you want.

We have never stopped… touring the world with my band all over the place.

I love… performing live on stage!

Today I am most pleased with… my band and live shows all over the place, and my family life.

Modern Talking was able to succeed, because… it was the right music at the right time, it was melodic, simple and high energy music, and got picked up all over the world.

There are moments in life when…  no such moments – I enjoy all aspect of my life.

However…  no however. 😊

Believe it, it’s not easy to…  nothing good is easy to come. But if you believe in your goals and dreams and with hard work, you will achieve it.

It’s exciting for us to…  be in Yerevan.

Armenia…  can’t wait to see it and perform in Hamalir.

I know about Armenians… are great people. Have been there once before with great success, and have lots of Armenian colleagues .

Let’s hope that… all attendees will get to enjoy the show!

Armenian music is like… full of soul and passion

Our group is still interesting for people, because…  people grew up on this music as part of their everyday life. It was an important part of their lives. And also because our show is all live, and exciting show- we do not compromise the show quality.

On March 27 we want to… have the biggest party in the Caucuses region in the best venue of the soviet union- Hamalir!

I’m Thomas Anders, and I… hope to see you all at Hamalir on March 27th!

 

Interviewer Shushan Karapetyan

For Armenian version – click here!

 

 


Ես Լիլի Էլբակյանն եմ…

Ես Սերգեյ Սմբատյանն եմ…

Ես Հենրիկ Էդոյանն եմ…

Ես Անի Քոչարն եմ…

Ես Արտավազդ Եղիազարյանն եմ…

Ես Արեգ Բալայանն եմ…

Ես Գոռ Սուջյանն եմ

Ես Նարեկ Մարգարյանն եմ…

Ես Սերգեյ Սարգսյանն եմ…

Ես Լարա Առաքելյանն եմ…

Ես Լուսինե Բադալյանն եմ…

Ես Էդգար Հարությունյանն եմ…

Ես Վրեժ Քասունին եմ…

Ես Գոհար Հարությունյանն եմ…

Ես Հայկ Համբարձումյանն եմ…

Ես Թևան Պողոսյանն եմ…