Ճիշտ հայերեն. միաժամանակ և միառժամանակ - VNews

Ճիշտ հայերեն. միաժամանակ և միառժամանակ

հայեռեն min - Ճիշտ հայերեն. միաժամանակ և միառժամանակ
Միաժամանակ և միառժամանակ բառերը արտաքին նմանության պատճառով հաճախ շփոթում են՝ դրանք գործածելով որպես հոմանիշներ: Մինչդեռ դրանք ունեն իմաստային տարբերություն և ոչ մի պարագայում իրար փոխարինել չեն կարող:
ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ՝ նշանակում է՝ միևնույն ժամանակում կատարվող, միասին, զուգահեռաբար: Օրինակ՝ «Նա ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ուտում է և երաժշտություն լսում»:
Իսկ ՄԻԱՌԺԱՄԱՆԱԿ բառն ունի հետևյալ իմաստը՝ ժամանակավորապես, մի կարճ ժամանակով, որոշ ժամանակ, մի պահ, օրինակ՝ «Մենք ՄԻԱՌԺԱՄԱՆԱԿ կբացակայենք քաղաքից»:
Ինչպես տեսնում ենք՝ այս երկուսը պարզապես տարբեր բառեր են, նրանց կապում է ՄԻ-ն ու ԺԱՄԱՆԱԿ-ը, բայց ԱՌ-ի պատճառով միավորվել չեն կարող:
Հայտնում է Լեզվի Կոմիտեն: 


Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը…

Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը…

Հայկական դարձվածքներ. QUIZ

Ճիշտ հայերեն. Բառաձևեր և կապակցություններ

Ամանո՞ր, թե՞ ամանօր. ճիշտ հայերեն

Թուրքերենից փոխառություններն ու դրանց հայերեն համարժեքները

Ճիշտ հայերեն. որ և որպեսզի շաղկապների կիրառության մասին

Եվս 50 օտար բառերի հայերեն համարժեքներ

«Առթիվ» և «կապակցությամբ» բառերի գործածության մասին…

Խոսենք հայերեն. 50 օտար բառերի հայերեն համարժեքներ

ԱՅԼԵՒՍ բառի սխալ կիրառությունները…Պարզաբանում է Դավիթ Գյուրջինյանը

ՏՆԻ՞Ց, ԹԵ՞ ՏԱՆԻՑ․ [Լեզվի կոմիտեի նախագահն է պարզաբանում]

QUIZ. ստուգեք ձեր հայերենը

Բառազույգեր. ճիշտ կիրառություն

կույս բառի ծագումն ու իմաստը գրաբարում

շնորհակալ եմ քեզ, թե՞ շնորհակալ եմ քեզանից [ո՞րն է ճիշտ]