Կարճ սանրվածքի կախարդանքը[ֆոտոշարք] - VNews

Կարճ սանրվածքի կախարդանքը[ֆոտոշարք]

.jpg - Կարճ սանրվածքի կախարդանքը[ֆոտոշարք]

Ցանկացած անհասկանալի իրավիճակում ուղղակի կտրեք մազերը։ Ահա այս ոսկե կանոնն է գործում գրեթե բոլոր կանանց կյանքում։

Դե իսկ մեր օրերում, կարճ սանրվածքը ոչ միայն ավելի պրակտիկ է, այլ նաև անասելի գրավիչ։ Կտրուկ փոփոխություններ անելը, իհարկե, հեշտ չէ կնոջ համար, որը սովոր է երկար մազեր ունենալուն, բայց նրանց մեծամասնությունը ուղղակի սիրահարվում է իր կարճ կտրված մազերին։ Կարճ սանրվածքը նաև առողջացնում է վնասված մազերը և դրանց թարմություն հաղորդում։

Այս ֆոտոշարքը ապացուցում է, որ իգական սեռի գեղեցկությունը չի չափվում մազերի երկարությամբ, ոչ էլ մեր ժամանակակից հասարակության սահմանած կարծրատիպերով:

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It

Women Risk Cutting Their Hair And Realize That They Only Gained From It