կույս բառի ծագումն ու իմաստը գրաբարում - VNews

կույս բառի ծագումն ու իմաստը գրաբարում

sKCoSFdQ9HoVogyJhAxd - կույս բառի ծագումն ու իմաստը գրաբարում

Գրաբարում

ԿՈՅՍ (կույս) բառը նշանակել է ԿՈՂՄ: Այն առկա է «քառակուսի, կուսակալ, կուսակցական, մեկուսի, մեկուսանալ» և այլ բառերի կազմության մեջ:

Ժամանակակից հայերենում․․․

ԿՈՒՅՍ բառը ԿՈՂՄ նշանակությամբ գործածությունից դուրս է մղվել հավանաբար երկու պատճառով. նախ՝ հայերենում կան ԿՈՅՍ-ի մի շարք հոմանիշներ՝ կողմ, թև, երես, կուռ, էջ, և ապա՝ կա նաև նույնանուն «կույս» բառը, որը նշանակում է մաքուր, անաղարտ:

(Ըստ Ներսես Մկրտչյանի «Բառերի կենսագրությունից» գրքի, Երևան, 2004)

Լեզվի կոմիտե

 

տես նաև

տես նաև՝

օտար բառերի հայերեն համարժեքները [Լեզվի կոմիտեն հորդորում է խոսել հայերեն]

«մոտ» բառի ճիշտ և սխալ գործածության մասին

թուրքերենից փոխառություններ հայերենում

հայերեն բառեր, որ փոխառնված են պարսկերենից [ժամ, սև, մոմ, փիղ, ապակի, ազգ և այլն]

բարձունք, թե՞ բարձՐունք. ո՞րն է ճիշտ

ուՂորդել, թե՞ ուՂՂորդել. ո՞րն է ճիշտ

գործ անել, կատարել, թե՞ իրականացնել.

ի օգուտ… ի շնորհիվ… արդյո՞ք ճիշտ ենք օգտագործում այս բառերը

ոչ մե՞կ, թե՞ ոչ մեկը. որն է ճիշտ [բացատրություն]

Հայկական եթերի «լավագույն» սխալները. առանձնացրել է Լեզվի կոմիտեն

Ե՞տ, թե՞ հետ. ո՞րն է ճիշտ

«Սերը ԴԱ մի հրաշք է», «Կապույտը ԴԱ իմ սիրած գույնն է». մակաբույծ բառեր, որ փչացնում են հայերենը

ՓաԽչե՞լ, թե՞ փաՂչել. հայերենի տարածված սխալները

Վաղորդայն — վաղորդյան. կա՞ տարբերություն այս բառերի միջև [բացատրություն]

Բազմիցս – բազմիցս անգամ. ո՞րն է ճիշտ

Հավակնոտ — հավակնորդ. որը որտեղ և երբ կիրառել

Բացօթյա՞, թե՞ բացօդյա [բացատրություն]

Մեղանչել = մեղք գործե՞լ, թե՞ զղջալ [բացատրություն]

Բանը կայանում է նրանում. բանն այն է… որ այսպես ասելը սխալ է

Հուսով — հուՅսով. որը որտեղ ու երբ կիրառել

Հանձին — հանձինս. որը ինչպե՞ս ու որտե՞ղ գործածել

Հրատարակել — հրապարակել. որը ո՞րտեղ ու ե՞րբ օգտագործել

Անձիք – ԱնձիՆք. ո՞րն է ճիշտը

Վերաբերել – վերաբերՎել. ո՞րը որ դեպքում է ճիշտ կիրառել


QUIZ. ստուգեք հայերենի ուղղագրությունը

Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը…

Հայերենում տարածված սխալներից մի քանիսը…

Հայկական դարձվածքներ. QUIZ

Ճիշտ հայերեն. Բառաձևեր և կապակցություններ

Ամանո՞ր, թե՞ ամանօր. ճիշտ հայերեն

Ճիշտ հայերեն. միաժամանակ և միառժամանակ

Թուրքերենից փոխառություններն ու դրանց հայերեն համարժեքները

Ճիշտ հայերեն. որ և որպեսզի շաղկապների կիրառության մասին

«Ջան» բառի մասին. նշանակությունը, ծագումնաբանությունը

Եվս 50 օտար բառերի հայերեն համարժեքներ

«Առթիվ» և «կապակցությամբ» բառերի գործածության մասին…

Խոսենք հայերեն. 50 օտար բառերի հայերեն համարժեքներ

ԱՅԼԵՒՍ բառի սխալ կիրառությունները…Պարզաբանում է Դավիթ Գյուրջինյանը

Գուշակիր բառի իմաստը

ՏՆԻ՞Ց, ԹԵ՞ ՏԱՆԻՑ․ [Լեզվի կոմիտեի նախագահն է պարզաբանում]