Խորենացին ասել է․․․ - VNews

Խորենացին ասել է․․․

 • Քաջերի սերունդները քաջ են լինում։

 

 • Իմաստությամբ կարելի է հաղթել մեծ զորությանը։

 

 • Քաջերի սահմանը նրանց զենքն է, որքան կկտրի, այնքան էլ կտիրի։

 

 • Բազմիշխանությունը լավ բան չէ, պետք է մի իշխան լինի։

 

 • Ինչպիսին մարդն ու իր գործն է, այդպիսին էլ նրան վերաբերող պատմությունն է։ Նրանք մահկանացու ծնվելով` անմահ են թողնում իրենց հիշատակը:

 

 • Չկա ստույգ պատմություն առանց ժամանակագրության։

 

 • Ալեկոծված նավը շտապում է դեպի նավահանգիստ, իսկ ժուժկալ մարդն անապատ է փնտրում:

 

 • Կրթությունը ամեն ինչ է:

 

 • Խոսքիս ընթացքը կանգնեցնում եմ, երբ անպատշաճություն եմ նկատում կամ հավաստիության կողմից կասկածելի բան:

 

 • Անգրագիտությունը մեծ չարիրք է:

 

 • Անգրագիտությունը ինչ բան էլ ձեռնարկի, կկործանի մարդկային կյանքի ամրությունը:

 

 • Բանականության արդյունքը խոհականությունն է: Ուրեմն գեղեցիկ մտածողությամբ վառ ու բորբոք պահելով քո բանականության քո խոհականության կայծը` զարդարում ես բանականությունը:

 

 • Հասարակ լեզվով այս պատմություններն արի, որպեսզի մեր պատմածների ճշմարտությանը կարոտելով` հաճախակի և անդադար կարդան մեր հայրենիքի պատմությունը:

 

 • Մահկանացուների ժամանակը կարճ է և անհայտ: